Decentraal Duurzaam Nu

Lobby ter stimulering van Decentrale Duurzame Energie

Waarom Decentraal Duurzaam?

Het decentraal duurzaam opwekken van energie is een essentiële schakel bij het bereiken van onze duurzaamheidsdoelstellingen. Doordat primair duurzame bronnen worden gebruikt en bovendien minder transport(verlies) van energie en grondstoffen plaatsvindt, is het één van de schoonste vormen van energieopwekking.

Bovendien zorgt het lokaal (‘zelf’) opwekken van energie voor meer verbondenheid van de consument met het energievraagstuk. Wanneer een consument bijvoorbeeld eigenaar is van zonnepanelen, wordt hij zich meer bewust van verbruik en eigen gedrag wat leidt tot reductie in verbruik, zo is aangetoond. De interesse in besparende zaken zoals LED verlichting etc. neemt hiermee versneld toe. Kortom, zelf schoon opwekken leidt tot energiebesparing.

Decentraal duurzaam is uiterst schaalbaar, zowel op micro- als macro-niveau; per pand, per buurt, per stad of per land. Voor de adoptie is deze schaalbaarheid van groot belang. Het ‘nieuwe model’ past goed in het huidige model en de huidige infrastructuur. Het decentrale model voorziet overigens niet alleen in elektriciteit, maar ook in warmte en koude.

Sterker, decentraal duurzaam draagt bij aan de oplossing van capaciteitsproblemen in de huidige energie-infrastructuur. Doordat dichter bij de consumptie energie wordt opgewekt, ontstaat er minder behoefte aan transportcapaciteit. Bovendien zorgt ‘slimme’ sturing van de decentrale opwekkers (en verbruikers) voor betere afstemming op regionaal gebied. Hierdoor kan de capaciteit van de infrastructuur efficiënter benut worden. Decentraal duurzaam is dan ook een van de essentiële componenten in een zogenaamd ‘Smart Grid’.

Tot slot: decentraal duurzaam is sympathiek. Het zelf/lokaal opwekken van energie voelt onafhankelijk, nuttig en slim. Bovendien zorgt Decentraal Duurzaam ook voor veel lokale werkgelegenheid. Uitgaven aan energie komen in dit model deels weer in de eigen lokale economie terecht. Dit zijn zeer sterke emotionele drijfveren die versterkend werken bij de adoptie van een nieuw model.

Hoe verhoudt Decentraal zich tot Centraal?

Het is voorlopig nog niet mogelijk of wenselijk om door middel van decentraal duurzaam opgewekte energie de totale energievoorziening in Nederland te realiseren. Decentraal Duurzaam moet in de komende jaren worden gezien als één van de drie opwekkingsvormen, naast centraal HR fossiel (baseload gascentrale, geen kolen) en grootschalig centraal duurzaam (wind en zon). Door de zeer flexibele stuurbaarheid van decentrale energiesystemen (inclusief demand-steering) kan de fluctuatie in grootschalige duurzame opwekking (bijvoorbeeld wind op zee) opgevangen worden. De drie componenten sluiten derhalve zeer goed op elkaars karakteristieken aan. Via deze weg zal versnelling kunnen plaatsvinden van het fossiel gebaseerde opwekkingsvermogen naar volledig duurzame energiesystemen.

Cruciale randvoorwaarden Decentraal Duurzaam: Lokale Energie Netwerken (LEN’s)

Decentrale opwekking is het meest efficiënt wanneer op lokaal niveau wordt samengewerkt. Enerzijds omdat zo overschotten en tekorten in capaciteit door groepen consumenten/bedrijven kunnen worden uitgewisseld. Anderzijds doordat groepen gezamenlijk een groter collectief energiesysteem kunnen exploiteren; bijvoorbeeld een gezamenlijke windmolen op een bedrijventerrein, zonnepanelen op het dak van een flatgebouw of een groot warmte-koudeopslag (WKO) systeem in een woonwijk of kantorenpark. Lokale Energie Netwerken verbeteren het financiële rendement van duurzame energiesystemen aanzienlijk en zijn dan ook cruciaal in de grootschalige adoptie van Decentraal Duurzaam.

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: