Decentraal Duurzaam Nu

Lobby ter stimulering van Decentrale Duurzame Energie

Vijf belangrijke barrières voor Decentraal Duurzaam

Oplossingen voor belemmeringen Decentraal Duurzaam en Lokale Energie Netwerken

Er zijn vijf belangrijke barrières voor de grootschalige adoptie van Decentraal Duurzaam:

 1. Onduidelijkheid lokaal netbeheer – Een Lokaal Energie Netwerk kan bijvoorbeeld een woonwijk, bedrijventerein of kantorencluster beslaan. In dat samenwerkingsverband ontstaat een onderlinge uitwisseling van energie via een ‘eigen’ netwerk. In het geval van elektriciteit moet dan volgens de Elektriciteitswet een netbeheerder worden aangewezen, wat op deze kleine schaal onwenselijk is.Art. 15 van de Elektriciteitswet biedt ruimte voor ontheffing van deze verplichting. De door de wetgever gecreerde ruimte is beleidsmatig echter sterk ingeperkt. Zozeer zelfs dat moet worden gevreesd dat de onheffingsmogelijkheid een dode letter wordt. Op dit moment kan vooraf onmogelijk worden bepaald of een ontheffing zal worden verleend en kunnen projecten hier derhalve niet op worden ingericht.

  >>
  Herdefinieer netbeheer voor LEN’s, met harde criteria. Van “Nee, tenzij” naar “Ja, mits”
 2. NL wetgeving strikter dan EU – De Nederlandse wetgeving op het gebied van netwerken blijkt strikter dan de Europese wetgeving. Zo kent NL alleen de definities ‘Net’ of ‘Installatie’ terwijl de EU ook ‘Directe lijnen’ erkent. Hierdoor wordt in NL elke infrastructuur voor de energiemeter gezien als ‘net’ en valt daarmee onder het zware netbeheerders regime.

  >>
  Lokale netten vereisen een eigen categorie die zijn eigen regulering kent.

  Bovendien staat de EU gereguleerde marktwerking op netbeheer toe en wil de EU onnodige administratieve lasten voorkomen voor ‘kleine’ samenwerkingsverbanden. Daarbij wordt klein gedefinieerd als ‘minder dan 100.000 aansluitingen’. In onze optiek zou dat aantal zelfs veel lager mogen liggen, maar het geeft aan hoe de EU naar deze ontwikkeling kijkt.

  >> Moderniseer Nederlandse Elektriciteitswetgeving. Doel: flexibiliteit en stimulerering LEN’s

 3. Van Switchingsvrijheid naar keuzevrijheid – Switchingsvrijheid (onderdeel liberalisering) werkt goed in het traditionele centrale leveringsmodel. Bij Lokale Energie Netwerken is switchingsvrijheid echter niet altijd wenselijk, zelfs niet voor de deelnemers. Het is heel normaal dat in lokale samenwerkingen bepaalde keuzes niet meer vrij zijn voor de deelnemers. Zo kan een flatbewoner met een collectieve verwarming ook niet afzien van dat systeem. Of kan een Centrale Antenne Inrichting (CAI) opgelegd worden aan kopers van een nieuwbouwwoning; dat is normaal en goed voor iedereen.Op het gebied van elektriciteit belemmert Switchingsvrijheid innovatieve lokale samenwerkingsvormen. Daarnaast remt het de verlaging van energielasten en remt het de grootschalige adoptie van Decentraal Duurzaam. Ook hier verdienen Lokale Energie Netwerken een eigen status.

  >>
  Geef afnemers werkelijk vrije keuze en herinterpreteer switchingsvrijheid voor LEN’s

 4. Koppeling SDE-subsidie aan EAN code – De SDE subsidie op zonnepanelen is gekoppeld aan de individuele EAN aansluitingscode. Hierdoor worden samenwerkingen met collectieve systemen relatief minder rendabel en worden bijvoorbeeld PV-systemen op flatgebouwen geblokkeerd.Zo kan de merkwaardige situatie ontstaan dat voor een flat met 50 wooneenheden, 50 bruto-productiemeters moeten worden geplaatst, uitsluitend om voor de subsidie in aanmerking te komen. Dit leidt tot onnodige kosten en onrendabelheid van het systeem. Ook hier moet een LEN erkend worden.

  >>
  Koppel SDE los van de EAN-code en/of sta ‘pooling’ van groepen consumenten toe

 5. Weerstand netbeheerders – Netbeheerders zijn bezorgd over decentrale duurzame opwekking en met name over Lokale Energie Netwerken. Zij zijn bezorgd over het verlies van technische controle over het net (belasting, balans, kwaliteit) en over verlies van inkomsten. In onze opinie zijn beide zorgen ongegrond omdat rondom techniek zeer duidelijke regels bestaan welke kunnen worden aangescherpt waar nodig.Het verlies van inkomsten kan in sommige gevallen een feit zijn. Daar staat tegenover dat in dergelijke situaties ook altijd minder kosten bij de netbeheerder terecht komen. De winstgevendheid wordt zo niet aangetast. Ook leeft de zorg dat ‘de markt’ vooral rendabele stukjes net zou inrichten terwijl de netbeheerder de onrendabele stukken zou houden, zg. ‘cherry picking’. Ook hier kunnen vanuit het ‘Kostenveroorzakingsbeginsel’ eenvoudig eerlijke regels worden opgesteld.Feitelijk kan Decentraal Duurzaam vooral meewerken aan de oplossing van het grote probleem van alle netbeheerders: capaciteits-schaarste. Door lokale opwekking, en stuurbare vermogens kan de bestaande capaciteit efficiënter benut worden. Dit zal juist leiden tot aanzienlijke kostenbesparingen bij de netbeheerder.

  >>
  Stimuleer dialoog tussen netbeheerders en de markt. We streven hetzelfde doel na.
Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: