Decentraal Duurzaam Nu

Lobby ter stimulering van Decentrale Duurzame Energie

Economische Zaken werkt aan nieuw reguleringskader

Gisteren spraken Edgar Wortmann en Igor Kluin namens Decentraal Duurzaam Nu met 3 beleidsmedewerkers van het ministerie van Economische Zaken. Wij waren uitgenodigd om input te geven voor de visie die EZ opstelt voor een nieuw reguleringskader. In deze visie wordt beschreven of de huidige wetten nog toereikend zijn voor de huidige energiemarkt. Zo niet, dan wordt aangegeven waar wijzigingen dienen te worden aangebracht. EZ verwacht deze visie in de vorm van een brief voor de zomer nog aan de tweede kamer te sturen.

Belangrijk aan dit gesprek waren twee zaken: ten eerste blijkt de timing van onze lobby zeer goed uit te komen. Enerzijds is EZ bezig met de implementatie van de 3e richtlijn rondom energiewetgeving vanuit Europa. Anderzijds is men bezig met de herziening van het reguleringskader. In beide gevallen leidt dat hoogst waarschijnlijk tot nieuwe of aangepaste energiewetten. Er is nu dus een echte kans dat wetten worden aangepast en het laten horen van het decentrale geluid is dus juist nu van groot belang.

Ten tweede is het goed om te zien dat er zeer aandachtig wordt geluisterd en veel informatie ook echt nieuw is voor EZ. Het is duidelijk dat de traditionele gesprekspartners zaken als lokale energie netwerken, clustering en lokaal balanceren niet aan de orde stelt. Onze indruk is dat men zich realiseert dat hier een grote beweging aanstaande is en dat hiermee rekening moet worden gehouden.

Begin februari zal een update volgen op dit gesprek.

Advertenties

Filed under: EZ