Decentraal Duurzaam Nu

Lobby ter stimulering van Decentrale Duurzame Energie

Kernteam Decentraal Duurzaam Nu overlegt met EZ

Vandaag vond een nieuw overleg plaats tussen Decentraal Duurzaam Nu en het ministerie van Economische Zaken. Dit keer was namens Decentraal Duurzaam Nu het  gehele kernteam aanwezig om meerdere disciplines aan tafel te hebben. Doel van het gesprek was een verdere inhoudelijke verdieping aan te brengen in de knelpunten rondom Decentrale Duurzame Energie.

Ook namens EZ waren meerdere medewerkers aanwezig. Hoewel de sfeer en houding in het gesprek open kon worden genoemd, is duidelijk de binnen EZ nog onvoldoende aandacht is voor Decentraal Duurzaam. Ook werd duidelijk dat de traditionele gevestigde partijen een sterke stem hebben in de bepaling van energie-regelgeving. Een nieuw geluid is dus zonder meer nodig, maar zal, zoals verwacht natuurlijk, niet onmiddellijk bijval krijgen. Bijvoorbeeld rondom het Lokale Energie Netwerken thema, was duidelijk het geluid van de regionale netbeheerders te horen door de argumenten of betogen van EZ.

EZ gaf aan te onderzoeken in welke gremia (werkgroepen, task-forces etc.) binnen EZ ledern van ons kernteam een rol zouden kunnen spelen. We wachten dergelijke uitnodigingen met spanning af.

Advertenties

Filed under: Uncategorized